INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Spletno stran www.spletkarije.si (v nadaljevanju: spletno mesto) upravlja Spletkarije, Andreja Roškar s.p., Ul. Heroja Lacka 74, 2230 Lenart.

Za namene ozaveščanja in komuniciranja na spletnem mestu Spletkarije obdelujejo osebne podatke uporabnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki uporabljajo spletno mesto.

II. VARSTVO ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (“GDPR”) in vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Zakona o elektronskih komunikacijah.

Obvezujemo se, da bomo zbrane podatke hranili in uporabljali le toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim fizičnim ali pravnim osebam. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za nas opravljajo določene storitve, bo omogočen samo dostop do podatkov, ki so brezpogojno potrebni za izvedbo njihovih storitev.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti. 

Spletkarije, Andreja Roškar s.p., Ul. Heroja Lacka 74, 2230 Lenart, vaše osebne podatke preko spletne strani shranjuje in obdeluje v naslednjih primerih:

1. KOMENTARJI NA SPLETNEM MESTU

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na in**@sp*********.com.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Spletkarije, Andreja Roškar s.p. v podatkovni bazi za namen prikaza komentarjev na spletnem mestu vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
1. ime,
2. elektronski naslov komentatorja,
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 mesec). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov,
4. komentar.

Javno je na spletnem mestu prikazano samo ime ali vzdevek, ki ga komentator sam izbere za prikaz, ter komentar.

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na in**@sp*********.com.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

2. UPORABA KONTAKTNEGA ALI NAROČNIŠKEGA OBRAZCA

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na in**@sp*********.com.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Spletkarije, Andreja Roškar s.p. za namen komunikacije vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
1. ime in priimek,
2. elektronski naslov,
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 mesec). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov,
4. sporočilo in ostali podatki, ki jih uporabnik vpiše v kontaktni ali naročniški obrazec.

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na in**@sp*********.com.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

3. PREJEMNIKI E-NOVIC

Na e-novice ste se lahko prijavili preko spletnega obrazca, s čimer ste nam dali svojo privolitev za takšno obdelavo. Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa in kapacitet ter za izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Spletkarije, Andreja Roškar s.p. v zbirki vodi za namen pošiljanja novic naslednje kategorije osebnih podatkov:

1. ime
2. elektronski naslov naročnika na e-novice
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na in**@sp*********.com.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

4. KUPCI IN NAROČNIKI STORITEV

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov:
Če ste v spletni trgovini kupili izdelke ali naročili storitve, ste z nami sklenili pogodbo. Pravni temelj je člen 6(1)b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Določene osebne podatke nujno potrebujemo, da lahko pogodbo korektno in v celoti izvajamo – torej za pošiljanje računov za naročeno storitev, obveščanje o stanju naročila, vodenje dostopnih pravic do portala, reševanje reklamacij …

Odpoved pogodbe ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi pogodbe izvajala do njene odpovedi.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Spletkarije, Andreja Roškar s.p. v zbirki vodi za namen prodaje izdelkov in nudenja storitev naslednje kategorije osebnih podatkov:

1. Ime in priimek naročnika izdelka/storitve
2. Podjetje
3. Naslov
4. Stanje zapadlih terjatev
5. Specifikacija računa
7. Elektronski naslov
8. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (le loge hranimo maksimalno 1 mesec). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani, zunanji izvajalci koriščenih storitev in računovodskih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora. V tem primeru lahko izgubite dostop do kupljenih elektronskih izdelkov ali tečajev. 

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris, omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na in**@sp*********.com.

Pravno varstvo:

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

Za vse evidence:
Osebnih podatkov, oddanih preko spletnega mesta Spletkarije in naročnikov na e-novice ne delimo s tretjimi osebami in jih ne uporabljamo za namene avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno ne za oblikovanje profilov.

 

Z uporabo spletnega mesta se strinjate s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko kot uporabnik redno spremljate morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično načine in namene obdelave zbranih osebnih podatkov.

Informacije o piškotkih in nastavitev piškotkov, ki jih dovolite, so vam na voljo v Politiki piškotkov.

Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na in**@sp*********.com.

Nazadnje posodobljeno: 12.08.2021