Vsebinski marketing

Vsebinski marketing je strateški pristop, ki se osredotoča na ustvarjanje in distribucijo vsebine. Cilj vsebinskega marketinga je s pomočjo informativne, zanesljive in zabavne vsebine privabiti potencialne stranke in z njimi vzpostaviti odnos, zgraditi zaupanje in povečati prepoznavnost blagovne znamke.

Recikliraj obstoječo vsebino in povečaj doseg ter uspeh

Ponovna uporaba in reciklaža vsebine

Vsebinska reciklaža ni nič drugega kot preoblikovanje in uporaba obstoječe vsebine. Gre za najenostavnejši del vsebinskega marketinga, ki ima ogromno koristi.